Minskad klimatpåverkan, det är Nodon.

Sedan start har vårt mål varit tydligt, att hjälpa byggbranschen minska sin klimatpåverkan på ett effektivt sätt. Med ett branschledande verktyg för tidiga klimatberäkningar kommer vi närmare målet varje dag.

Digitalisering

Digital innovation
möter byggexpertis

Genom att kombinera erfarenheter från den digitala techbranschen med expertis inom konstruktion och klimatberäkningar, har vi skapat ett verktyg som tillhandahåller ett pålitligt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt, inför de val som är kritiska för klimatpåverkan i ett byggprojekt.

LFM30

Grundade ur LFM30s medlemmars behov

LFM30 är Sveriges främst förening för klimatneutralt byggande med över 200 medlemmar. Nodon var tidigt aktiva i föreningen och har utformat verktyget efter medlemmarnas behov av att kunna jämföra klimatpåverkan från olika konstruktionsval i tidiga skeden, för att hamna under uppsatta gränsvärden.

Vill du boka en demo av Nodon?

Boka demo

Vill du veta hur mycket ditt projekt kommer släppa ut?

Kom igång