Miljöbyggnad 4.0 - Vi sammanfattar kraven

Miljöbyggnad 4.0 - Vi sammanfattar kraven

Den 1 januari 2024 så träder den nya manualen Miljöbyggnad 4.0 i kraft. I den nya manualen för Miljöbyggnad så ska fastigheten klara sig under gränsvärden för klimatpåverkan för att nå silver eller guld-nivå. Gränsvärdena är satta efter Boverkets medianvärde baserat på byggnadstypen, och inkluderar byggdel 2-6 och A1-A3, A4 & A5.

För preliminär certifiering ska täckningsgraden definieras tillsammans med klimatkalkylen enligt Boverkets regelverk. För Guld-nivå så ska även B1-B7 och C1-C4 definieras och en beskrivning av antaganden för dessa livscykelfaser ska bifogas.

Gränsvärden för Silver-nivå:
Flerbostadshus - 290 kgCO2e/BTA
Kontor - 280 kgCO2e/BTA
Skolor - 270 kgCO2e/BTA
Förskolor - 220 kgCO2e/BTA
Småhus - 120 kgCO2e/BTA
Övriga byggnadstyper - 370 kgCO2e/BTA

Gränsvärden för Guld-nivå:
Flerbostadshus - 260 kgCO2e/BTA
Kontor - 250 kgCO2e/BTA
Skolor - 240 kgCO2e/BTA
Förskolor - 200 kgCO2e/BTA
Småhus - 110 kgCO2e/BTA
Övriga byggnadstyper - 330 kgCO2e/BTA