Klimatjämförelse av plattbärlag

Klimatjämförelse av plattbärlag

Plattbärlag har blivit ett populärt bjälklagselement de senaste åren på grund av sin kombination av effektiviteten från prefabricerade betong, med flexibiliteten från platsgjuten betong.

Fabriksproducerade plattbärlag är vanligtvis mellan 45-70 mm tjocka med uppstickande armering för att man ska kunna gjuta betongplatta på. Pågjutningens tjocklek beror dels på spännvidd, bärlast och ljudklass. En vanlig kombination för flerbostadshus med 7 meter spännvidd och ljudklass B, är 50 mm plattbärlag och 220 mm pågjutning med C30/37 betong och 20 kg armering per m2.

Eftersom bjälklaget ofta är en av de största utsläppsposterna, så kan klimatpåverkan minskas kraftigt genom att välja klimatförbättrat plattbärlag och betong för pågjutning. En nackdel med klimatförbättrad betong är att torktiderna kan bli längre beroende på bl.a väder och tjocklek.

Några av de producenter som tillverkar plattbärlag i Sverige är:

Abetong

Dalacement

KP betong

Skandinaviska byggelement

Sydsten

Thomas Betong

En jämförelse av klimatpåverkan från leverantörernas EPD:er. Klimatpåverkan är definierad som kgCO2e/m3 (A1-A4)